SYSTEMATIC MoMo

Det centrala i MoMo är ditt schema. Alla ändringar som görs slår direkt igenom och du är alltid uppdaterad oavsett om du är lärare, kollega eller elev.
Via mobilen ser jag som elev allt som ska hända i skolan idag och om jag behöver ta med något hemifrån!

MOMO är en lärplattform som underlättar planläggning, genomförande och evaluering av er undervisning.

MOMO är en modern lärplattform som just nu utvecklas av Systematic och kommer löpande att anpassas till Svenska förhållanden.

 

MOMO stödjer de pedagogiska processer som lärare och elever möter varje dag!

 

Grundtanken i MOMO är samarbete! Pedagoger delar kursplaneringar och inspireras av varandra. Systemet hjälper till med att föreslå planeringar som har visat sig populära och bidragit till bra lärresultat. På detta sätt frigörs tid för pedagoger samtidigt som kvalitén i undervisningen kan höjas.

 

Via Widgets kan MOMO integreras med de system som ni använder idag för ex v skoladministration eller fillagring. Det innebär att man kan jobba i de system som man är van vid på skolan men ändå få en samlad bild i MOMO.

 

MOMO utvecklas för många olika plattformar och är därigenom enkelt tillgängligt för lärare, elever och förändrar!

 

 

 

  • Linkedin
  • Dantek Library Solutions Denmark
  • Dantek Library Solutions Greenland
  • Dantek Informationssystem Sweden
  • Dantek Library Solutions Norway
  • Dantek Bibliothekssysteme Deutschland
  • Dantek Library Solutions Poland
  • Dantek Library Solutions in English