Cicero Library Management System

EFFEKTIVT STÖD FÖR ERA ARBETSPROCESSER

 

Bibliotek och pedagogiska inlärningscentra i skolor är ofta under press med avseende på både tid och pengar.

Cicero Library Management System (LMS) säkerställer ett användarvänligt administrativt system som är kostnadseffektivt i drift. 

Denna bekvämlighet erbjuder användarna en effektiv stöd för förfaranden som administrativ sökning omfattar, och avancerad beslutsunderlag avseende inköp, bok, hantering av biblioteksmaterial och kostnader. Systemet frigör därför mer tid för andra uppgifter.

Cicero är ett modernt, modulärt bibliotekshanteringssystem som stöder arbetsflödena hos bibliotekspersonal. Tonvikten är att de flesta funktioner som är inblandade i det dagliga arbetet är enkla att hitta och lätta att använda, så att även enstaka användare kan navigera i systemet utan ansträngning.

Cicero Library Management System utgör kärnan i det danska gemensamma bibliotekssystemet, som bygger på 

en kombination av befintlig nationell infrastruktur och erkända biblioteksledningsstandarder. Det gör det relativt enkelt att genomföra ett gemensamt system för bibliotekets drift och hantering. Samtidigt kan data dras från andra system, så att data endast behöver uppdateras på ett ställe. Denna typ av gemensam drift och administration ger biblioteksanvändarna konsekvent service samtidigt som de släpper ut tid och resurser för andra saker.


CICERO ÄR MODULÄRT

Modulstrukturen i Cicero Library Management System integrerar och stöder arbetsflöden som passar ihop naturligt. Den modulära designen gör det enkelt att navigera.


I självbetjäningsdisken sköter låntagarna själva utlån och återlämning när biblioteket är obemannat.

KOLLA HÄR HUR CICERO FUNKAR!

Generell introduktion

Installera Cicero

Sökning

Skriva ut streckkoder för klasser

Utlån och återlämning för bibliotekarier

Lägg till material

Självbetjäning

  • Linkedin
  • Dantek Library Solutions Denmark
  • Dantek Library Solutions Greenland
  • Dantek Informationssystem Sweden
  • Dantek Library Solutions Norway
  • Dantek Bibliothekssysteme Deutschland
  • Dantek Library Solutions Poland
  • Dantek Library Solutions in English