Dantek BiblioMatik

Dantek BiblioMatik är det moderna skolbibliotekssystemet för undervisningsinstitutioner där information om böcker och andra media samlas på ett enda ställe, vilket gör det möjligt att på ett effektivt och säkert sätt kunna utnyttja sina resurser. Genom att registrera både biblioteksböcker, läromedel och andra media, ger systemet överblick, helhet och ett sammantaget bättre utnyttjande av skolans samlada resurser. På så sätt uppnås både en ekonomisk vinst och ett pedagogiskt utbyte.

 

I en kommun eller annan biblioteksgemenskap kan skolorna/biblioteken samlas på samma server för att kunna söka och låna i varandras bestånd - och även söka vidare i kommunbibliotekets databas.

 

Vid registrering av nya böcker, läser man av bokens ISBN-streckkod med en scanner för att få den bibliografiska posten på skärmen. Enklare kan det inte bli! Poster från Libris kan importeras och lokala poster kan registreras direkt i Dantek BiblioMatik.

 

Systemet underhålls och uppdateras av Dantek, varför användaren alltid kan vara säker på att ha tillgång till den senaste versionen och tillförlitlig backup av databasen.

 

Eftersom Dantek BiblioMatik är webbaserat kommer man åt det från vilken dator som helst, bara det finns Internet. Det innebär att man inte behöver vara i det fysiska rummet för att få tillgång till det som skolbiblioteket/skolan kan erbjuda. Sitt hemma, i klassrummet, i arbetsrummet eller cafeterian och sök, reservera, gör omlån, planera och jobba i lugn och ro. När som helst, var som helst... 

  • Linkedin
  • Dantek Library Solutions Denmark
  • Dantek Library Solutions Greenland
  • Dantek Informationssystem Sweden
  • Dantek Library Solutions Norway
  • Dantek Bibliothekssysteme Deutschland
  • Dantek Library Solutions Poland
  • Dantek Library Solutions in English