Dantek SkolKatalog

DSKat - är Sveriges största databas anpassad för skolbibliotek.

Lärare och elever vill ha effektiva sökverktyg där man enkelt hittar rätt information för skolarbetet! Det kan vara biblioteksböcker, läromedel, filmer, on-line resurser eller lokala elevarbeten. Detta kräver bra och anpassad information i skolbiblioteksystemet.

 

Lösningen är Dantek SkolKatalog, DSKat!

 

Hos grundskolor, gymnasieskolor och folkhögskolor finns behov av snabb, precis och detaljerad katalogisering med hög katalogiseringsnivå av alla resurser. Ofta finns inte tid och kanske inte heller tillräcklig kompetens på skolan till detta. Och poster från andra källor räcker inte till skolbibliotek!  

 

DSKat innehåller förutom den vanliga bibliografiska informationen, uppgifter med speciellt sikte på skolbarn: pedagogiska ämnesord, åldersrekommendation och innehållsbeskrivning. Även bokframsidor finns med på de flesta barn- och ungdomsböcker utgivna efter år 2000.

 

DSKat är skapad oberoende av förlagsreklam och anpassad för barn med syfte att inspirera till mer läsning och bättre skolresultat.

 

DSKat är alltid en del av vårt koncept för skolbibliotek och ingår i skolans abonnemang på Dantek BiblioMatik.

 

Tjänsten innebär att bibliografiska poster uppdateras direkt från DSKat till vårt skolbibliotekssystem Dantek BiblioMatik. Nedladdning sker genom att scanna bokomslagets ISBN streckkod. Finns posten inte i den lokala basen laddas den automatiskt ned från DSKat servern till skolans Dantek BiblioMatik.

 

DSKat utbyggs löpande med skolrelevanta titlar inom barn- och ungdomslitteratur.  Detta personalskrävande arbetet utförs av Danteks bibliotekarier och ger skolan förutsättningar att driva skolbibliotek med relativt låg bemanning.

  • Linkedin
  • Dantek Library Solutions Denmark
  • Dantek Library Solutions Greenland
  • Dantek Informationssystem Sweden
  • Dantek Library Solutions Norway
  • Dantek Bibliothekssysteme Deutschland
  • Dantek Library Solutions Poland
  • Dantek Library Solutions in English